Przejdź do głównej treści

Wokół humanistyki - początek 21 - 22 kwietnia 2018

O edycji

Konferencja została dofinansowana z budżetu Miasta Krakowa w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe.

 

10-lecie istnienia Rady Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych stało się okazją do zorganizowania konferencji połączonej ze spotkaniem z absolwentami studiów MISH. Studia te są specjalną ofertą Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwalająca na efektywne studiowanie zdolnym kandydatom o szerokich zainteresowaniach naukowych mobilizującą do pogłębionych studiów pod okiem opiekunów naukowych. Ten model studiowania zaowocował stypendiami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co roku ponad dziesięciu studentów MISH otrzymuje to honorowe wyróżnienie, a w przeciągu 6 lat trwania programu „Diamentowy Grant” zdobyło je aż 14 studentów MISH-u.

WOKÓŁ HUMANISTYKI – POCZĄTEK

Do wzięcia udziału zaprosiliśmy studentów i doktorantów, którzy w swych interdyscyplinarnych badaniach poruszają kwestię różnie rozumianego początku. Zgłoszenie nadeszły do nas z krajów takich jak Wielka Brytania, Rosja, Niemcy, Izrael, Indie, Nepal czy Bangladesz.

Otwarciem konferencji będzie dyskusja na temat przyszłości indywidualnych studiów międzyobszarowych, w której wezmą udział: Dyrektor Ośrodka Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, prof. dr hab. Jarosław Górniak.

Zadaniem indydwidualnych studiów międzyobszarowych, poprzez nawiązanie do edukacji w duchu Artes Liberales, jest odbudowa pierwotnej, uniwersyteckiej relacji Uczeń-Mistrz, która w szerszej perspektywie tworzy ludzi otwartych, gotowych do ponoszenia ryzyka i do podejmowania odpowiedzialności. Nasze studia przypominają, że rolą uniwersytetu nie jest kształcenie zawodowe, a tworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie tożsamości kulturowej, co można osiągnąć jedynie poprzez wszechstronne wykształcenie.

Absolwenci studiów międzyobszarowych nie są jedynie funkcjonalnymi elementami systemu politycznego, ale są zdolni do samodzielnego, odpowiedzialnego bycia wraz z poczuciem obywatelskich powinności. Studia te mają inspirować do wychodzenia poza ramy dyscyplin, czy dziedzin nauki, mają dawać wiedzę z szeroko pojętej humanistyki i nauk społecznych oraz umiejętność jej innowacyjnego wykorzystania.

Dlatego myśl przewodnia  konferencji, jej tytuł „Wokół humanistyki - Początek” jest nawiązaniem do istoty tych studiów – w dobie masowości i standaryzacji kształcenia, powrotu do „początku”. Do idei dobrego, głębokiego wykształcenia humanistycznego, do indywidualizacji procesu kształcenia i potrzeby zrozumienia, poszukiwania wiedzy na gruncie różnych obszarów nauki wychodzących poza ramy standardowej edukacji.  Paradoksalnie taki powrót do korzeni tradycji uniwersyteckich dający znajomość metodologii różnych obszarów nauki i wiedzy z wielu zakresów tworzy aparat pojęciowy i umiejętności komunikacji  umożliwiającej efektywne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.

Stąd też pojęcia „początku, „genezy”, narodzin” i „źródeł” w różnych ujęciach pojawią się w prezentowanych referatach z zakresu estetyki, językoznawstwa, filozofii, historiozofii, historii i nauk politycznych. Zapraszamy do dyskusji.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld – przewodnicząca

prof. dr hab. Bogdan Szlachta

prof. dr hab. Aleksandra Tokarz

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska

dr hab. Jan Jacek Bruski

dr hab. Jan Kiełbasa

dr hab. Beata Kowalska

dr hab. Marek Walczak

dr hab. Andrzej Zawadzki – opiekun naukowy KNS MISH UJ

dr Maciej Stroiński

 

Komitet organizacyjny

Krzysztof Kocik – koordynator, przewodniczący RSS MISH UJ

mgr Magdalena Wąsowicz, prezes Towarzystwa Doktorantów UJ

Karolina Kaleta, prezes KNS MISH UJ

Agnieszka Dąbrowska, wiceprzewodnicząca RSS MISH UJ

Dorota Kryj, redaktor naczelna „Artes. Prace roczne”

Karolina Baranowska – grafik

Łukasz Bat

Antonina Mocniak

Franciszek Vetulani

dr Emilia Januszek – obsługa administracyjna, OMISHiS UJ

mgr Anna Stadnicka – obsługa administracyjna, OMISHiS UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program

21 kwietnia 2018 - sobota, Collegium Novum, ul. Gołębia 24

9:00 – 10:00 – rejestracja uczestników

10:00 – sala 30 – Uroczyste otwarcie konferencji
10:30 – 12:00 debata na temat studiów międzywydziałowych humanistycznych ich korzeni, dziedzictwa oraz przyszłości;

– prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (UJ)

– prof. dr hab. Ryszard Koziołek  (UŚ)

– prof. dr hab. Jarosław Górniak (UJ)

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 - 13:45

I.1 Arché, sala 30

Moderator: mgr Bartosz Wójcik

1. mgr Damian Miszczyński, UJ
Filologiczne źródła na temat początków idei wegetarianizmu w starożytnej Grecji.

2. mgr Artur Kołodziejczyk, UŁ/Tel-Awiv University
The category of thoughtlessness according to Hannah Arendt - an intruduction to the banality of evil

3. Maria Terkulowa, MSU
Dodona

4. dr Jan Kutnik, KUL/AAL
Podmiot otwarty na Innego – spór o genezę

 

I.2 Państwo i tożsamość narodowa, sala 56

Moderator: dr Marcin Jarząbek

1. mgr Krzysztof Trnka, UWr
Powstanie państwa jako przedmiot zainteresowania nauk humanistycznych

2. Agnieszka Dąbrowska, UJ
Początki Portugalii – opowieści o historycznych początkach i legendy jako wyraz mentalności narodu

3. Joanna Nawrotkiewicz, UW
Narodziny współczesnej tożsamości Chin w perspektywie sinocentrycznej koncepcji tianxia

4. Jakub Sokołowski
Narodziny nowych Niemiec – polityka, działalność, dokonania oraz spuścizna Konrada Adenauera

 

13:45 - 15:00 - przerwa obiadowa – „U Pęcherza”

15:00 - 16:45

II.1 Początek życia, sala 30

Moderator: mgr Maciej Juzaszek

1. mgr Katarzyna Waliczek, UJPII
Sens czy bezsens (za)istnienia? Początki życia człowieka z perspektywy filozoficznej

2. Wojciech Micał, UJ
The creation and fall of man as the genesis of human existence - a comparison of the position of Western and Eastern Christianity represented by Saint Thomas Aquinas and Saint Gregory Palamas

3. Magda Próchniak, UAM
Where the life begins... Aristotle on the generation of animals

4. dr Łukasz Chodorowski, UJ
Rozwój nauk przyrodniczych a problematyka momentu animacji

 

II.2 Prehistoria postkomunizmu, sala 56

Moderator: mgr Wiktoria Kozioł

1. Piotr Miśta, UŚ
Kryptoteologie "Solidarności" 1980-1981r.

2. mgr Kacper Andrychowski, UW
1918-2018, czyli o retoryce nowego początku Andrzeja Dudy

3. mgr Mateusz Radziszewski, UŁ
Koncepcja kapitału społecznego z perspektywy badań politologicznych

4. Weronika Szramek, Lancaster University
‘To seek for laws of the country in the habits of the heart’ (M. Krygier)- introducing a new legal order in the state which still lives in the past. Impact of social relationships on the rule of law in the post-communist Poland

 

17:00 - 18:15

III.1 Estetyka, Sala 30

Moderator: mgr Benjamin Bukowski

1. mgr Katarzyna Choromańska, UW
Percepcja wizualna a esencja obrazu fotograficznego. Istota ontologii fotografii w typologii obrazów materialnych

2. mgr Mateusz Tofilski, UŚ
Geneza sztuki a perspektywa estetyki ewolucyjnej

3. mgr Michał Wilk, AJD
Źródła e-litarności

 

III.2 Sztuki sceniczne i muzyczne, sala 56

Moderator: mgr Piotr Urbanowicz

1. Karolina I. Kaleta, UJ
Pierwsze spotkania ze sztuką – teatr dla dzieci

2. Michał Bruliński, UW
Kilka refleksji metodologicznych nad badaniami genezy fenomenu fortepianu na ziemiach polskich

3. mgr Ewa Błasiak, UWr
The Birth of Modern Morality Play

18:15 – 19:00 – zakończenie

19:00 – 22:00 bankiet konferencyjno-absolwencki, „U Pęcherza”

22 kwietnia 2018 - niedziela, Collegium Broscianum – ul. Grodzka 52

9:00 – 10:00 – rejestracja

10:00-11:45

IV.1 Kobiecość, Sala 28

Moderator: dr Maria Kobielska

1. mgr Maria Sędziak, UKW
Polska prasa kobieca przełomu XIX i XX w. jako źródło kreowania nowego modelu społecznego kobiety-obywatelki

2. mgr Agnieszka Iżykowska, UWr
Geneza nurtu Sad Girl Theory na gruncie polskiej sztuki feministycznej

3. mgr Aleksandra Ciechomska, UW
Umocowanie społeczne – umiejscowienie myśli – rekonstrukcja feministycznej działalności Ady Werner Silberstein

4. Michał Sawczuk, UJ
Twórczość trobairitz jako początek zachodnioeuropejskiej kobiecej liryki intymnej

IV.2 Ustanawianie praw, sala 27

Moderator: dr Przemysław Tacik

1. Konrad Wyszkowski, UW
Początek (chronologiczny, historyczny) obowiązywania prawa i prawodawstwa

2. Arkadiusz Siwko, UJ
Ustanowienie struktur cerkiewnych na ziemi turowskiej

3. Jakub Sawicki, UW
„Moment konstytucyjny” Bruce’a Ackermana jako początek nowego porządku konstytucyjnego

4. Maksymilian Kuźmicz, KUL
Polish legislation, an artforme

 

12:00 - 13:45

V.1 Popkultura, sala 28

Moderator: mgr Piotr Sterczewski

1. mgr Kaja Łuczyńska, UJ
VR: Początek filmowej fascynacji

2. mgr Sergiusz Anoszko, UKSW
Дианетика, или о началах Саентологической Церкви

3. mgr Adrian Wesołowski, Instytut Maksa Plancka
The Origins of Philanthropic Celebrity: Methods

4. mgr Magdalena Wąsowicz, UJ
The Emergence and Development of the Alternate History Genre

 

V.2 Literatura-mit-początek, sala 27

Moderator: dr Justyna Tabaszewska

1. Swaroop G.C.,Tribhuvan University
The Goddess Kumari: The Hermeneutics of Myth

2. Magdalena Filipczuk, Akademia Ignatianum
Między filozofią a literaturą. O strategii komunikacyjnej Zhuangziego

3. Paulina Gurgul, UJ
Gaston Bachelard i Maurice Blanchot wobec źródeł twórczości literackiej

4. Łukasz Kożuchowski, UW
Bez początku? Myśl Mircei Eliadego a kult pierwszych chrześcijan

5. Łukasz Bat, UJ
Portret podwójny Rosji myślącej. Filozoficzno-społeczne ujęcie Bohatera naszych czasów Michaiła Lermontowa oraz Białych nocy Fiodora Dostojewskiego

 

13:45 – 15:00 – przerwa obiadowa

15:00 - 16:00

VI.1 Psyche, sala 28

Moderator: mgr Mateusz Migut

1. mgr Joanna  Ruczaj, UJ
Kariera samobójcza: analiza modeli teoretycznych powstawania skłonności suicydalnych.

2. Karolina Kowalczyk, UAM
Pierwsze wrażenie z perspektywy procesów poznawczych człowieka

3. mgr Antoni Grzybowski, UJ
Od hipnozy do kozetki. W kierunku etycznej genezy psychoanalizy.

 

VI.2. Sesja posterowa

·       mgr Joanna Sapa, UŚ, Śmierć wodza - narodziny sztukmistrza

·       mgr Iwona Rzeszutek, Urz, Pracoholizm i jego uwarunkowania

·       Ewa Światkowska, UW, Początek życia wiecznego w polichromiach kościoła pw. św. Małgorzaty Męczennicy w Czerniewicach

·       mgr Agata Szepe, UW, Śledząc łańcuch referencji od genezy wycinankarstwa w Izraelu do współczesności

·       Karolina Baranowska, UJ, Zobaczyć Antropocen

16:00 – 17:30  Zamknięcie konferencji