Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wokół humanistyki: Szaleństwo, 27 - 28 kwietnia 2019

O edycji

Wokół humanistyki: Szaleństwo jest drugą konferencją naukową z cyklu Wokół humanistyki, mającą na celu tworzyć przestrzeń do interdyscyplinarnej wymiany naukowych doświadczeń. W tym roku zaprosiliśmy studentów i doktorantów poruszających w swoich badaniach problematykę szaleństwa i obłędu. Uczestników zachęciliśmy zwłaszcza do przesyłania prac z zakresu szeroko rozumianej humanistyki i nauk społecznych, oraz humanistyki medycznej i nauk prawnych.

Poprzez spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin chcemy stworzyć nie tylko przestrzeń do prezentacji wyników badań prowadzonych przez studentów i doktorantów, ale także pokazać możliwości wzajemnej współpracy dyscyplin, która otwiera nowe horyzonty badawcze i pozwala spojrzeć na pewne problemy z innej perspektywy. Wszystkie zgłoszone abstrakty (wraz z załączonymi bibliografiami) zostały ocenione przez komitet naukowy, pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mańczak-Wohlfeld.

Konferencja ta ma również na celu promocję krakowskich Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, będących wizytówką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przez to również miasta Krakowa, z racji, że 17 naszych studentów zostało laureatami konkursu o "Diamentowy Grant", a rokrocznie ok. 10 studentów MISH UJ otrzymuje stypendium ministra.

KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld – przewodnicząca
prof. dr hab. Adam Chuderski
prof. dr hab. Bogusław Dopart
prof. dr hab. Andrzej Hejmej
prof. dr hab. Aleksandra Tokarz
dr hab. prof. UJ Janina Czapska
dr hab. prof. UJ Bartłomiej Dobroczyński
dr hab. prof. UJ Dorota Gil
dr hab. Jerzy Franczak
dr hab. Joanna Hańderek
dr hab. Andrzej Zawadzki
dr Jakub Czernik
dr Emilia Januszek
dr Maria Kobielska
dr Maciej Stroiński
dr Przemysław Tacik


KOMITET ORGANIZACYJNY
Krzysztof Kocik, przewodniczący RSS MISH UJ
Karolina Kaleta, przewodnicząca KNS MISH UJ
Hubert Syzdek, przewodniczący KNHM UJ CM
dr Emilia Januszek, obsługa administracyjna
mgr Anna Stadnicka, obsługa administracyjna
Łukasz Bat, wiceprzewodniczący RSS MISH UJ
Maria Kończewska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM KONFERENCJI

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rynek Główny 8, sale 11 i 13


Sobota

9:00 – 10: 00 – rejestracja 

10:00 – 10:30 – otwarcie konferencji 

10:30 – 11:25 

1.1. PRAWO

Gabriela Gracjasz, Uniwerstytet Warszawski 

Populizm penalny jako przejaw szaleństwa w polskiej polityce kryminalnej. 

Arkadiusz Domasat, Uniwersytet Warszawski 

Mnie to ośmiela, co ich upoiło, a co ich gasi, mnie ognia dodaje!” czyli słów kilka o kondycji psychicznej oskarżonego w procesie karnym 

 

1.2 FILOZOFIA MEDYCYNY

Jan Bylica, Uniwersytet Jagielloński 

Nauka, czy sztuka? Jaka jest prawdziwa natura medycyny? 

Jerzy Król, Uniwersytet Jagielloński 

Philosophy of Medicine according to Władysław Szumowski, Henryk Nusbaum and Zygmunt Kramsztyk 

11:25– 11:35 – przerwa kawowa 

11:35– 13:10 

2.1 SPOŁECZEŃSTWO

Dr Jan Kutnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski  

Religia jako czynnik dezintegrujący – wybrane przypadki w ujęciu analizy egzystencjalnej 

Karolina Żurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Szaleństwo paranauki czy „czwarta siła w psychologii”? Wokół psychologii transpersonalnej Stanislava Grofa  

Amin Heidari, Macquarie University 

Harnessing visual madness: Can we go blind again? 

Aleksandra Seń, Uniwersytet Wrocławski

Kto cierpi, ten ma pamięć. Trauma transgeneracyjna w literaturze polskiej i niderlandzkiej  

2.2 LECZENIE

Mgr Radosław Stupak, Uniwersytet Jagielloński 

Model biomedyczny szaleństwa. Szkic historyczny, kontrowersje, problemy etyczne 

Mgr Edyta Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Prokrastynacja jako irracjonalne odwlekanie - szaleństwo i głupota - mogę, chcę, a nie działam  

Mgr Aneta Kozioł, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Droga przez „szaleństwo” – o godności osób chorych psychicznie. Analiza autonarracji. 

Olga Wiktoria Wybodowska, Uniwersytet Warszawski 

Rozdwojony autor - rozdwojony bohater. Wokół poezji (i prozy) Rafała Wojaczka 

13:10 – 14:10 - obiad 

14:10 – 15:45 

3.1 SZTUKA

Mgr Monika Mazurek, Uniwersytet Jagielloński 

Czy szalony umysł jest twórczy? O związkach między twórczością a chorobami psychicznymi  

Mgr Mateusz Tofilski, Uniwersytet Śląski 

Szaleństwo a sztuka. Twórczość osób chorych psychicznie z perspektywy kognitywistycznej  

Łucja Hudy, Uniwersytet Jagielloński 

Dekonstrukcja postaci, destrukcja osobowości – techniki eksperymentalne w obrazowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi  

Mgr Natalia Szerszeń, Uniwersytet Warszawski, 

Świętość i szaleństwo, sztuka i zbawienie. Przypowieść o baletnikach chcących na powietrzu wzlecieć i o świętym człowieku Juliusza Słowackiego 

3.2 HISTORIA PSYCHOLOGII

Maria Anna Szadkowska, Uniwersytet Jagielloński 

Uleczyć obłęd obłędem. Próba zdefiniowania szaleństwa w kontekście XXwiecznej praktyki lobotomii  

Megan Gilmore, Rosalind McDermott, Yasmin Underwood, University of Birmingham 

‘The Theory of the Wandering Womb’ - What form does female hysteria assume in a contemporary landscape 

Mgr Julia Kościuk-Załupka, Uniwersytet Jagielloński 

Stone Age trepanations as soul treating remedy. 

Flavia Mazzarino, University of Bologna 

“The disarticulated body”: Madness between medicine and art. 

15:45 – 16:00 – przerwa kawowa 

16:00 – 17:35  

4.1 KOBIETY 

Mgr Ewa Kuliś, Uniwersytet Gdański 

O literackich portretach kobiet szalonych - Ukrainki w oczach polskich pisarzy  

Michał Sawczuk, Sorbonne-Université/ Uniwersytet Jagielloński 

Obrazy kobiecej melancholii w wiekach średnich 

Mgr Alicja Dusza, Uniwersytet Jagielloński 

O szyciu i szaleństwie. Kobiecy język opowiadania    

Mgr Karolina Tomala, Uniwersytet Śląski 

O kobiecie szalonej w historii języka polskiego  

 

NIEDZIELA 

9:00 – 10:00 – rejestracja 

10:00 – 11:35  

5.1 MUZYKA I KULTURA

Mgr Karolina Dąbek, Akademia Muzyczna w Krakowie 

Na granicy szaleństwa: muzyczna interpretacja starogreckiej tragedii w "Kassandrze" Iannisa Xenakisa  

Katarzyna Jachymek, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Mówicie o mnie, że szalona”. Estetyka szaleństwa w utworach Jacka Kaczmarskiego  

Mgr Paulina Gurgul, Uniwersytet Jagielloński 

Kompleks Lautréamonta: Gastona Bachelarda odczytanie "Pieśni Maldorora

4.2 ŚREDNIOWIECZE 

Mgr Alicja Kowalczewska, Uniwersytet Jagielloński 

Margery Kempe: perceptions of madness and saintliness 

Marzena Wójcik, Uniwersytet Wrocławski 

Ognie św. Antoniego, czyli masowe halucynacje średniowiecza  

Paulina Olivier, Uniwersytet Warszawski 

Święci czy heretycy – o dawnych i współczesnych rosyjskich „bożych szaleńcach  

11:35 – 11:50 – przerwa kawowa 

11:50 – 13:25 

5.1 SZALONY BOHATER, SZALONY TWÓRCA 

Katarzyna Ciemiera, Uniwersytet Jagielloński 

Gdy maska zrasta się z twarzą. O przyczynach domniemanego szaleństwa Hamleta w tragedii Williama Szekspira  

Mgr Magdalena Brodacka, Uniwersytet Jagielloński 

Jak gdyby spłynęła mgła z Alp” – przypadek szaleństwa Oty Pavla   

Agnieszka Fudecka, Uniwersytet Warszawski 

Gotycyzm, psychoanaliza, szaleństwo. Kryminalne intrygi wokół choroby psychicznej protagonisty "Gry anioła" autorstwa Carlosa R. Zafóna 

 

5.2 LITERATURA WSPÓŁCZESNA 

Łukasz Kraj, Uniwersytet Jagielloński 

Szatany we mnie poczynają szaleć”. Język ciała w Matce Joannie od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza  

Aleksandra Dziubdziela, Uniwersytet Jagielloński 

Obóz był niby negatyw świata, niby obraz odwrócony…” Specyfika kobiecego doświadczenia lagrowego na wybranych przykładach  

Bartosz Kowalik, Uniwersytet Jagielloński 

Szaleństwo a język – polemika Derridy i Foucaulta  

Mgr Anna Puzio, Uniwersytet Rzeszowski 

Ekstatyczny śmiech szaleńca. O "Czarnym kwadracie" Anny Świrszczyńskiej  

13:25 – 14:30 – obiad 

14:30 – 16:05 

6.1. ROMANTYZM

Mgr Piotr Urbanowicz, Uniwersytet Jagielloński 

Rozumni szałem" - o elektrycznej antropologii Adama Mickiewicza  

Mgr Jakub Pyda, Uniwersytet Warszawski 

Melancholia, mistyka, szał. Wokół „Adama Szaleńca” Zygmunta Krasińskiego  

Maria Agnieszka Kozan, Uniwersytet Wrocławski 

Postać szalonego poety w twórczości Percy Bysshe Shelley

6.2 SLAVIA 

Krzysztof Lasak, Uniwersytet Jagielloński 

Rozum jako źródło szaleństwa w prozie Fiodora Dostojewskiego 

Marek Maraszek, Uniwersytet Jagielloński 

Szaleństwo życia, myślenia, twórczości. Przypadek Ladislava Klímy  

Dr Irena Georgieva Dimova, Univerza Mateja Bela 

Alexander Vutimski and the Blue Madness" 

 

16:10 - zamknięcie konferencji